Algemeen

Logopedie is een oefentherapie

Dit betekent dat de logopedist de deskundige is die adviseert, nieuwe oefenstof aanbiedt en vorderingen controleert. De cliënt zelf is mede verantwoordelijk voor het boeken van vooruitgang en dient daarom thuis zelfstandig of onder begeleiding van ouders/verzorgers regelmatig te oefenen. De eerste afspraak is een intakegesprek, tijdens deze afspraak dient u mee te nemen, uw identiteitsbewijs en de verwijsbrief die u van de arts of specialist gekregen heeft.

Tijdens het intakegesprek neemt de logopedist een anamnese af. Uw persoonsgegevens worden gecontroleerd en de voorgeschiedenis en vraagstelling worden in kaart gebracht. Daarna volgt onderzoek naar soort en ernst van de stoornis. Vervolgens wordt de logopedische diagnose gesteld. Het behandelplan wordt opgesteld en besproken. De behandelingen (sessies van 30 minuten) worden indien nodig gestart.

Privacy

Per 25-25-2018 zijn wij gehouden aan ons Privacy beleid op basis van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Logopedie Horst aan de Maas gebruikt patiëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen en deelt patiëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Wij bewaren patiëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopedie Horst aan de Maas houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden en vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens en het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer Logopedie Horst aan de Maas voornemens is om bijzondere handelingen met de persoonsgegevens te gaan verrichten dan worden patiënten daar over geïnformeerd.

Klik hier voor het privacyreglement van Logopediepraktijk Horst aan de Maas

Tarieven

NZA-tarieven Logopedische behandeling per 1-1-2020

  • reguliere individuele behandeling
  • eenmalig logopedisch onderzoek
  • internetzitting / telelogopedie
  • telefonische zitting
  • overleg met derden (per keer)
  • verslaglegging aan derden (per keer)
  • uittoeslag (per keer)
  • DTL-screening (15 min.)
  • verzuimtarief

€ 40,05
€ 80,10
€ 40,05
€ 20,02
€ 80,10
€ 8010
€ 22,75
€ 20,02
contractief zorgverzekeraar

Overleg met en verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer,  wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Dit tarief kan daarom alleen in rekening worden gebracht aan derden (bv. ouders, school) en bij kinderen met een LGF/PGB.

Dyslexiebehandeling wordt vergoed wanneer er door een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie is gesteld. Op dat moment komt het kind in aanmerking voor vergoede zorg en kan de praktijk worden ingeschakeld voor behandeling.
Daarnaast is er ook particuliere dyslexiezorg en lees- en spellingbegeleiding mogelijk.

NZA-tarieven zijn geen contracttarieven:

Bovenstaande tarieven zijn de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) berekende  tarieven, welke noodzakelijk zijn om onze arbeid, scholing en de praktijkkosten te dekken. Dit zijn dus niet de contracttarieven welke ons door de zorgverzekeraars worden geboden. Door de contracten die ons worden geboden te ondertekenen, maken wij het u mogelijk om eenvoudig en voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Dat ligt bij niet gecontracteerde zorg namelijk een stuk ingewikkelder.

De contracttarieven voor 2015 liggen echter 25% onder de werkelijke kosten (het NZA-tarief). Daar kan door ons wettelijk niet over worden onderhandeld. Ook zijn wij als kleine beroepsgroep niet opgewassen tegen de inkoopmacht van de grote zorgverzekeraars. De contracttarieven en het (ieder jaar toenemend) eisenpakket zijn per zorgverzekeraar anders.

Doordat logopedie voor het derde jaar op rij onder de kostprijs wordt ingekocht onderschrijden wij het budget, waardoor er door de regering mogelijk een extra korting wordt doorgevoerd. Dit is een moeilijke situatie voor de logopedisten in Nederland, welke niets liever willen dan u de best mogelijke zorg geven, maar daarvoor wel de financiële middelen moet hebben! Onze beroepsvereniging voert hierom een publiekscampagne waarin de kwaliteit van de logopedie centraal staat.

Zie ook: www.logopedie.nl/site/campagnes

Klachten

De praktijk is lid van de NVLF en daarmee aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). U kunt hierop een beroep doen wanneer het niet is gelukt om samen met de behandelend logopedist en de praktijkhoudster een oplossing voor uw klacht te vinden. De klachtenprocedure staat beschreven in een klachtenfolder. Deze is te vinden in de praktijkmap in de wachtkamer.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl