Nieuws

Op 15 oktober 2016 hebben Loes Vossen en Ester Dijkman deelgenomen aan de terugkomdag ‘meer dan Larynxmanipulatie’.

In september 2016 heeft Ester de cursus Eet- en Drinkproblematiek bij het Jonge Kind gevolgd.

Het huurcontract voor het nieuwe gezondheidscentrum in America is ondertekend, de praktijk zal zich hier in 2016 gaan vestigen.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas heeft op zaterdag 20 juni 2016 de toets laten uitvoeren door HealthCare Auditing (HCA). De praktijk heeft de  Kwaliteitstoets aangevraagd om middels de audit te bekijken op welk niveau de praktijk staat. De audit heeft dit inzicht daadwerkelijk verschaft waardoor de praktijk een bevestiging heeft gekregen van de hoogstaande kwaliteit van de geleverde  logopedische zorg. Beide vestigingen (Het Zorghoes in Horst en gezondheidscentrum ’t Raadhuis in Meerlo) zijn tijdens deze toets beoordeeld.

Sinds november 2015 zijn wij ook gevestigd in het Medisch Centrum Sevenum. We zijn hier werkzaam op woensdag en vrijdagmiddag.

In juni 2019 is de derde Vrijwillige Kwaliteitstoets met succes behaald!

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

America:
Laefhoês
Pastoor Jeukenstraat 6, 5966 NM

Meerlo:
’t Raadhuis
Raadhuisplein 44, 5864 EH
– 

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: info@logopediehorstaandemaas.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl