Taalstoornissen

Het begrijpen van de betekenis van geluiden, woorden en zinnen gaat vooraf aan het zelf goed kunnen uiten van taal. De logopedist stelt vast of de taalontwikkeling past bij de leeftijd van het kind en biedt zonodig oefenstof aan om een aanwezige achterstand in te lopen.

Ook is de logopedist deskundig om het taalgebruik te revalideren van mensen die ten gevolge van een herseninfarct een taalstoornis (b.v. afasie of dysfasie) hebben verworven. De logopedist leert de cliënt vervolgens hoe in de praktijk om te gaan met het gekozen hulpmiddel.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl