Stemstoornissen

Een stemstoornis zorgt vaak voor grote beperkingen bij het communiceren in het alledaagse leven. Vooral als de stem ook beroeps- en/of hobbymatig wordt gebruikt, is hulp van een logopedist vaak noodzakelijk. Heesheid, schorheid, vermoeidheid of pijn tijdens of na het spreken/ zingen.

Allemaal symptomen die op een stemstoornis kunnen duiden. Verkeerd stemgebruik, overmatige belasting, veelvuldig keelschrapen, een verkeerde ademhalingstechniek, schreeuwen, roken en dergelijke zijn veelvoorkomende oorzaken van stemstoornissen. De logopedist onderzoekt de stemfunctie en biedt adviezen en oefenstof aan volgens specifieke ademhalingsen stemmethoden. Samenwerking met de K.N.O.-arts is in de meeste gevallen wenselijk. Aandacht en intensieve training door de cliënt zijn ook in dit geval voorwaarden om de stemklachten te verminderen of geheel te laten verdwijnen.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl