Slikstoornissen

Diverse oorzaken kunnen leiden tot een verkeerd slikpatroon. Afwijkingen in de vorm van kaken, gehemelte of stand van de tanden kunnen het gevolg zijn van verkeerd slikgedrag. Orthodontist en tandarts constateren deze vervormingen en treffen technische maatregelen.

De logopedist kan door middel van mondspier- en gerichte slikoefeningen het slikgedrag verbeteren.

De nauwe samenwerking tussen orthodontist/tandarts en logopedist levert voor de cliënt versnelde verbeteringen op.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl