Schadelijk mondgedrag

Primaire mondfuncties (zoals zuigen, blazen, slikken en kauwen) zijn nodig om uiteindelijk tot goed spreekgedrag te komen. Zodra deze mondfuncties niet of onvoldoende zijn ontwikkeld, ontstaat schadelijk mondgedrag zoals bijvoorbeeld open mondgedrag of foutief slikken.

De logopedist geeft tips en praktische handreikingen om in samenwerking met het kind en de ouders/verzorgers te werken aan verbetering van het mondgedrag.

Doel is om een betere balans in de spierontwikkeling en samenwerking van de diverse spieren in het aangezicht te verkrijgen. Hierdoor kan de vorm van de bovenkaak en/of gehemelte en de stand van de gebitselementen zich beter ontwikkelen. De voorwaarden om later tot goed spreekgedrag te komen worden zo aanzienlijk verbeterd.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl