Dyslexie

De logopedist is deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en therapie van spraak- en taalstoornissen. Regelmatig ondervinden kinderen met ernstige spraak- en taalstoornissen hardnekkige problemen bij het leren lezen en schrijven. Het is van groot belang risicofactoren op te sporen, zodat de begeleiding vroegtijdig ingezet kan worden.
Dit voorkomt faalervaringen en achterstanden. Als ondanks de inspanningen van onderwijzers, remedial teacher, ouders en kind het niet lukt om het lezen en schrijven in het gewenste tempo te ontwikkelen is nader onderzoek door een orthopedagoog of GZ-psycholoog gewenst.

Indien de diagnose ‘dyslexie’ wordt gesteld, kan de logopedist gerichte oefenstof aanbieden. Daarbij is het in eerste instantie van groot belang om het leesplezier bij het kind weer te herstellen. Als lid van de Kwaliteitskring Dyslexie Zuid is de logopedist gespecialiseerd in de behandeling van dyslexie

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl