Auditieve stoornissen

Een goed gehoor vormt één van de voorwaarden om tot correct spreek-gedrag te komen. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een verminderd
gehoor.

Dan is ingrijpen door de K.N.O.-arts noodzakelijk. Maar ook de  luistervaardigheden kunnen niet goed ontwikkeld zijn, zònder dat daarbij het gehoor zelf is aangetast. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan een verminderde luisterhouding, verminderde concentratie, een verminderd auditief geheugen of moeite met het onderscheiden van gehoorde klanken en woorden. De logopedist traint die luistervaardigheden welke noodzakelijk zijn om het spreken te ontwikkelen.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl