Articulatiestoornissen

Onduidelijk spreken, te snel spreken, weglaten of verkeerde uitspraak van klanken (bijvoorbeeld slissen). Articulatiestoornissen kunnen zich bij mensen van alle leeftijden voordoen. Soms is er sprake van een spraakontwikkelingsachterstand/ stoornis, soms ontstaat de articulatiestoornis ten gevolge van een ziekte (zoals Parkinson) of herseninfarct (dysartrie).

De logopedist analyseert de soort en de ernst van de articulatiestoornis en biedt vervolgens adviezen en oefenstof aan die helpen om de uitspraak en de verstaanbaarheid te verbeteren.

Logopediepraktijk Horst aan de Maas is aangesloten bij: KKDZ (KwaliteitsKring Dyslexie Zuid).

Praktijkadressen:

Horst:
het Zorghoes
Westsingel 98, 5961 DH

Sevenum:
Medisch Centrum Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 10, 5975 AP

Tel: 077 – 398 50 45  –  E-mail: e.m.dijkman@kpnmail.nl  –  Internet: www.logopediehorstaandemaas.nl